Hei,

olen 40-vuotias kognitiivinen ylemmän erityistason psykoterapeutti sekä kouluttajapsykoterapeutti (entinen vaativan erityistason psykoterapeutti). 

Käytän työssäni kognitiivisien menetelmien lisäksi myös skeematerapeuttisia työtapoja. Minulla on Valviran myöntämä lupa ja kelan oikeudet kuntoutuspsykoterapiaan.

Toteutan lyhyt- sekä pitkäkestoista psykoterapiaa, vanhempain ohjausta/ neuvontaa, sekä konsultaatiota, kriisityötä ja psykoterapiatyön työnohjausta.

-Tina Flinck